Az iskola elérhetősége  

E-mail:

mezofalvaiskola@gmail.com

Tel.: +36 25 506-930

Fax.: +36 25 506-898

Kérem, hogy a honlappal kapcsolatos észrevételeit az sotine.elvira@petofiaisk.hu e-mail címen Sótiné Papp Elvira tanárnőnek jelezze.

   

Hit- és erkölcstan  

Hit- és erkölcstan

Iskolánkban oktatja és egyben a kapcsolattartó:

Kristofory Valter atya

Magyarok Nagyasszonya plébánia

Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 34.

Tel: 06-25-244-047

E-mail:valteratya@freemail.hu

Nagy Richárd

református lelkész

Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség

7011 Alap, Béke u. 10.

Tel: 06-25-220061

E-mail: nagyrichardandras@gmail.com

mobil: 06-30-455-3950

   

Tisztaszoftver program diákoknak!  

offic365matrica

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. Tovább >>

   

Tanulói biztosítás  

Tisztelt Szülők!

Aki az államilag járó ingyenes tanuló biztosítás mellett szeretne plussz biztosítást kötni, az megteheti telefonon keresztül a Grupama Garancia Biztosító képviselőénél.

További részletek >>

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal Horváth Lászlóné (Gabi néni) ig. helyetteshez.

   

Személyi igazolvány  

Tisztelt szülők az alábbiakban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételeivel, folyamatával kapcsolatos tudnivalókat ismerhetik meg az alábbi képre kattintva.

A képre kattintva olvashatják a hivatal részletes tájékoztató anyagát.

   


Fontos információk a tanév végéhez

2020.05.26.

Tisztelt Szülők!

Digitális oktatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet szerint a tanév végéig (2020.06.15-ig) fennmarad a digitális oktatási forma.

Június 2-tól június 15-ig módunk van arra, hogy a gyerekeket kis csoportokban, egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk arra, hogy az intézményben tanulást segítő foglalkozásokon vegyenek részt a délelőtti órákban.

Azoknak ajánljuk, akik:

 • nem tudtak haladni a digitális oktatás során kiadott tananyaggal,
 • a következő héten megrendezésre kerülő osztályozó vizsgán kell részt venniük,
 • bárkinek, aki szeretné igénybe venni ezt a fajta segítségnyújtást.

Gyermekfelügyelet június 2-június 26 között.

Június 2-tól központilag megváltoztatták a gyermekfelügyelet rendjét. Már nem csak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét, igény szerint.

A szülők gyermekeik részére felügyeletet – előzetesen jelezve szándékukat – igényelhetnek iskolánkban 8.00-16.00 óráig június 2-tól június 26-ig. Amennyiben a szülő igényli gyermeke számára az étkezést a felügyelet alatt, azt a szokásos módon jelezze az óvoda konyháján!

Nyári táborok

A kormányrendelet értelmében megszervezhetők a táborok. Iskolánkban a tavalyihoz hasonló EFOP-s táborok elmaradnak, a következő évre tették át központilag. Erzsébet balatoni nyári táborra pedig az idén nem volt pályázati kiírás. A birkózó tábor Tombor tanár úrral az idén is megrendezésre kerül. Ennek részletei az iskola honlapján elérhetőek: mezofalvaisk.hu.

Július 1-től augusztus 31-ig napközis tábor elnevezéssel a tankerület előzetes igényfelmérést kért szoros határidővel. Ennek részleteiről jelenleg nincs információnk.


 Tanév végéhez kapcsolódó dátumok:

 • május 29.(péntek) Továbbképzés a tanároknak - Tanítás nélküli munkanap
 • június 4.(csütörtök) A ballagás videófelvétele – Tanítás nélküli munkanap
 • június 2-26. gyermekfelügyelet
 • június 8-11. Osztályozó vizsgák
 • június 11-12. Tankönyvek, szekrénykulcsok összeszedése.

       (06.11-én 8-12.00-ig alsó tagozatosok osztályonként,

        a felsősök Hajas Erika néninek adják le a könyveket
        a következő beosztás szerint:

        06.11-én 8.00-9.00 az 5. és 6. évfolyam,

        06.11-én 9.00-10.00-ig a 7. és 8. évfolyam

        06.11. 8.00-12.00-ig a szekrénykulcsokat
        Zsákovics Istvánnénak (Ági néninek) kell leadni.)

2020. június 24. Az évzáró műsorról készült felvétel megtekintése és bizonyítványosztás osztálykeretben. 

A tájékoztatónk megtekinthető az iskola honlapján, Facebook oldalán és a Kréta üzenetekben, valamint az iskola bejáratánál.

Tisztelt Szülők!

A Klebelsberg Központ felmérést végez arra vonatkozóan, hogy a 2019/2020. tanévben a tanítási év utolsó napját (2020. június 15.) követően a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézményekben tanulók részéről milyen igény mutatkozik a nyári szünet ideje alatt gyermekfelügyelet, illetve napközis táborok biztosítására.

Kérjük, igényét jelezze az iskola e-mail címén (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) 2020.05.25. 10 óráig az alábbi módon:

 • gyermek neve,
 • osztálya,
 • időpont – a hét megjelölésével ( a tábor felmérése során az év 25. hetétől a 35. hétig van lehetőség a felügyeleti kérelem megjelölésére).

Mezőfalva, 2020.05.21.

Tisztelettel:

Iskola vezetősége

Tisztelt Szülők!

 

Amennyiben a 2020/2021-es tanévre váltani szeretnének gyermekük kötelező órarendi etika órájáról  hit- és erkölcstanra vagy fordítva, úgy május 12-ig írásban kell ezt jelezniük. Kérem, pontosan nevezzék meg, hogy katolikus hittan, református hittan vagy etika lesz az új választott tantárgy! Ha nem kívánnak váltani, nem kell tenni ezzel kapcsolatban semmit!

Ezt minden évben CSAK ilyenkor lehet megtenni. A választásuk a következő teljes tanévre szól, év közben nem lehet változtatni!

A jelen helyzetben elég e-mail formájában jelezni a gyermeke osztályfőnökének, a szükséges papír alapú nyomtatványt majd az új tanév elején tudják kitölteni.

Mezőfalva, 2020.04.28.

Horváth Lászlóné igh.

 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Benedek Elek Tagiskolája 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi D. u. 1.

Telefonszám: 06-25/485-385

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mezőfalvi Petőfi Sándor Álatlános Iskola és AMI

2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.

Telefonszám: 06-25/506-930

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája

2434 Hantos, Köztársaság tér 3.

Telefonszám: 06-25/506-096

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-        az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-        ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-        a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-        a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát, továbbá

-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-

ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Intézményünk tantestülete kihívásként tekintett a rendkívüli helyzet megoldása elé. Távolság támadt térben és időben a tanítás és a tanulás helye és ideje, valamint a tanulók és oktatóik között. Ennek áthidalására főként a KRÉTA rendszert, és más online felületeket használunk. Az első három hét után az iskola vezetősége úgy döntött, hogy szeretnénk visszajelzést kapni kezdeményezéseinkről, ezért kérdőív segítségével tájékozódtunk. 233 tanulói válasz alapján (75%) 14 kérdésünk alapján az alábbi információkhoz jutottunk.

A különböző digitális felületek megoszlása tekintetében négy opció vezet, a Google Classroom (95,3%), a Kréta házi feladat (73,4%), a Kréta e- ügyintézés (66,1%) és a g-mail (50,6%). Iskolánkban az esetek többségében ezek párhuzamosan futnak, minden felületen egyszerre elérhető a tananyag.

Tanulóink eszközellátottságára vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy diákjaink sokféle eszközt alkalmaznak egyidejűleg, legtöbben és leggyakrabban okos telefonjukat használják 78,1%- ban, Laptopot 62,2%- ban, asztalai számítógépet 30%- ban, tabletet 23,6%- ban.

Mivel tantestületünk arra törekszik, hogy diákjaink könnyen és nagy biztonsággal megtalálják a számukra kijelölt feladatokat, fontos volt számunkra, hogy erről is visszajelzést kapjunk.

tavokt1

Nagy örömünkre szolgál, hogy a válaszadók közül összesen csak 7 főnek okoz nehézséget a digitális tantermekben való tájékozódás.

A pedagógusoknak arra is szüksége van, hogy az új oktatási formához illeszkedő tananyag mennyiségét is kalibrálni tudják. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól sikerült meghatározni diákjaink munkabírását.

tavokt2

A tanulással töltött idő tekintetében a diákok az alábbi válaszokat adták:

-       1-2 órát 13.3 %

-       3-4 órát 48, 1%

-       5-6 órát 25,8%

-       6 óránál többet 12,9 %

Kitűnik, hogy diákjainknak 74%-a a hagyományos oktatási formában megszokott időkeretben dolgozik jelenleg is.

A legmegnyugtatóbb adatokat a tananyag érthetőségére vonatkozó visszajelzések adták.

tavokt3

Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt képesek leszünk elsajátítani és alkalmazni azokat a technikákat, amelyek az egyes tantárgyak nagyon is különböző módszertani igényeinek megfelelnek, s hatékonyan közvetítik a tananyagot és segítik a tanulás folyamatát. Tanítványaink 94%-a szerint jó úton járunk a digitális tudásmegosztás tekintetében. Ennek a folyamatnak lényeges eleme a tanári visszajelzések megléte. Ebben a tekintetben diákjaink 85,8%-a adta azt a választ, hogy rendszeresen kap értékelést, személyre szabott minősítést, korrekciót tantestületünktől.

A „Mennyire tetszik neked az oktatás digitális formája?” kérdésünkre tanítványaik 51,5 %-a az „inkább nem” és „egyáltalán nem” míg 48,9 %- a az „inkább tetszik”, vagy „nagyon tetszik” választ adta. Ennek fényében különösen érdekes az a tény, hogy a két oktatási forma közül nagy többségük az iskolai osztályban való tanulást tartja eredményesebbnek, ez a forma nyújt számára mélyebb tudást (92,3%). Talán ennek a véleménynek az is az oka, hogy diákjaink önértékelése alapján harmaduk nem érzi elegendőnek informatikai tudását az új kihívásoknak való megfeleléshez. A megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkező diákok is gyakorta szorulnak segítségre. Főként a szülők támogatására (90,1%) számíthatnak.

tavokt4

Az adatokból jól látszik, hogy a szülői háznak nagy szerepe van abban, hogy a tantermen kívüli oktatás megvalósulhat iskolánkban. Ezúton is köszönjük a családoknak a türelmet és a segítőkészséget! Most is beigazolódott, hogy az oktatás csapatmunka. A szülőknek, diákjainknak és tantestületünk tagjainak is kitartást kívánunk az előttünk álló időszakra!

„A siker egyetlen kulcsa a közös erőfeszítés, a csapatmunka,..”

                                                         (James Ramsey Ullman)

A mezőfalvi iskola vezetősége

   

 

   

okoproba1

   

 

   

 

   

Ha tudnak, segítsenek!  

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány adószáma:

19097477-1-07

Eddigi támogatásaikat, nagy tisztelettel köszönkjük.

 

   

Kompetenciamérés  

kompetenciameres

Iskolánk mérési eredményei a képre kattintva elérhetők.

   

Digitális Témahét  

dth2020 kituzo iskola 5x 400

   
© Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola