Nyomtatás
BENEDEK ELEK TAGISKOLA

Az iskola elsődlegesen alapfokú, nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatást végez, nyolc évfolyammal működik, és felkészít a középfokú intézményben való tanulásra. Az alsó tagozatnak napközit, a felső tagozatnak tanulószobai foglalkozást, 1-8. évfolyamoknak étkezést  biztosít.

Történeti áttekintés

1913-ban Daruhegyen egy tantermes iskola létesült, 1930-ban egy tanteremmel bővítették. Itt 80 tanulót 2 tanító oktatott. Dánieltelepen a régi tanterem és igazgatói lakás mellé az új iskolaépület 1960-ban épült. A daruhegyi és dánieltelepi épületek mellett még Kisszentmiklóson is működött egy tanterem az 1980-as évek végéig, ekkor már nyolc osztályos általános iskolai oktatás folyt az intézményben. 1983-ban egy tanteremmel és vizesblokkal bővült a dánieltelepi iskolaépület. Jelenleg Daruhegyen 3 tanteremben, Dánieltelepen 2 épületben 5 teremben folyik a tanítás.

A település sajátos szerkezetéből és az itt lakók évszázadok óta nehéz szociális helyzetéből adódóan az iskoláztatás a XX. század elejéig rendszertelen volt, csupán a század végére valósult meg a puszták népének gyermekei között a rendszeres oktatás.

            Az intézményt a 2008/2009-es tanévtől a Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás tartja fent a Petőfi Sándor Általános Iskola, mint gesztorintézmény tagiskolájaként. Ezt megelőzően a Daruszentmiklósi Önkormányzat külön működtette Közös Igazgatású Közoktatási Intézményként, melynek két intézményegysége volt: a Benedek Elek Általános Iskola és a Szederinda Napköziotthonos Óvoda.

            A daruszentmiklósi Benedek Elek Tagiskola Fejér megye déli részének egyik legalacsonyabb lélekszámú községében működik. Iskolánkban 8 évfolyamon több, mint 100 gyermek tanul. Tanulólétszámunk állandónak tekinthető, ellentétben az országos – csökkenő – tendenciával.  Az iskola megítélése egyre jobb, ami az elmúlt évek tartalmi fejlesztéseinek is köszönhető.

            A település tagoltsága miatt az intézmény megközelítése nehézkes, a gyerekek autóbusszal, kerékpárral és gyalogosan érkeznek nap mint nap az iskolába.

Az intézmény az oktató nevelő munka mellett nagy részt vállal a település kulturális életének szervezésében is. Így évről – évre megszervezzük és lebonyolítjuk a daruszentmiklósi szüreti fesztivált, amely egyre több érdeklődőt vonz. Rendszeresen megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, amelyek tiszteletére színvonalas műsort adnak tanítványaink.

            A helyi civil szervezetekkel, a családokkal való együttélés beépül a mindennapjainkba. Iskolánknak nagyon jó kapcsolata van a településen működő civil szervezetekkel, számos közös lebonyolítású rendezvényünk valósult már meg.

            Pedagógusaink szívesen szerveznek tanulmányi – és kulturális kirándulásokat diákjaink számára. Évről – évre hagyományosan megrendezzük napközis táborunkat, valamint a balatonszárszói nyári táborunkat, amelyeken szívesen vesztnek részt tanulóink.

A „NAGYISKOLA” ÉPÜLETE

 

 

BENEDEK ELEK NAP

 

Elsősök avatása - A tudományok hercegei

Mesejáték 

 

 

 

SZÜRETI BÁL

 

Felvonulás

 

Menettánc

 

Vacsora

 

NYÁRI TÁBOR

 

Vízi aerobik 

 

Festetich-kastély