Nyomtatás

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-

ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Intézményünk tantestülete kihívásként tekintett a rendkívüli helyzet megoldása elé. Távolság támadt térben és időben a tanítás és a tanulás helye és ideje, valamint a tanulók és oktatóik között. Ennek áthidalására főként a KRÉTA rendszert, és más online felületeket használunk. Az első három hét után az iskola vezetősége úgy döntött, hogy szeretnénk visszajelzést kapni kezdeményezéseinkről, ezért kérdőív segítségével tájékozódtunk. 233 tanulói válasz alapján (75%) 14 kérdésünk alapján az alábbi információkhoz jutottunk.

A különböző digitális felületek megoszlása tekintetében négy opció vezet, a Google Classroom (95,3%), a Kréta házi feladat (73,4%), a Kréta e- ügyintézés (66,1%) és a g-mail (50,6%). Iskolánkban az esetek többségében ezek párhuzamosan futnak, minden felületen egyszerre elérhető a tananyag.

Tanulóink eszközellátottságára vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy diákjaink sokféle eszközt alkalmaznak egyidejűleg, legtöbben és leggyakrabban okos telefonjukat használják 78,1%- ban, Laptopot 62,2%- ban, asztalai számítógépet 30%- ban, tabletet 23,6%- ban.

Mivel tantestületünk arra törekszik, hogy diákjaink könnyen és nagy biztonsággal megtalálják a számukra kijelölt feladatokat, fontos volt számunkra, hogy erről is visszajelzést kapjunk.

tavokt1

Nagy örömünkre szolgál, hogy a válaszadók közül összesen csak 7 főnek okoz nehézséget a digitális tantermekben való tájékozódás.

A pedagógusoknak arra is szüksége van, hogy az új oktatási formához illeszkedő tananyag mennyiségét is kalibrálni tudják. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól sikerült meghatározni diákjaink munkabírását.

tavokt2

A tanulással töltött idő tekintetében a diákok az alábbi válaszokat adták:

-       1-2 órát 13.3 %

-       3-4 órát 48, 1%

-       5-6 órát 25,8%

-       6 óránál többet 12,9 %

Kitűnik, hogy diákjainknak 74%-a a hagyományos oktatási formában megszokott időkeretben dolgozik jelenleg is.

A legmegnyugtatóbb adatokat a tananyag érthetőségére vonatkozó visszajelzések adták.

tavokt3

Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt képesek leszünk elsajátítani és alkalmazni azokat a technikákat, amelyek az egyes tantárgyak nagyon is különböző módszertani igényeinek megfelelnek, s hatékonyan közvetítik a tananyagot és segítik a tanulás folyamatát. Tanítványaink 94%-a szerint jó úton járunk a digitális tudásmegosztás tekintetében. Ennek a folyamatnak lényeges eleme a tanári visszajelzések megléte. Ebben a tekintetben diákjaink 85,8%-a adta azt a választ, hogy rendszeresen kap értékelést, személyre szabott minősítést, korrekciót tantestületünktől.

A „Mennyire tetszik neked az oktatás digitális formája?” kérdésünkre tanítványaik 51,5 %-a az „inkább nem” és „egyáltalán nem” míg 48,9 %- a az „inkább tetszik”, vagy „nagyon tetszik” választ adta. Ennek fényében különösen érdekes az a tény, hogy a két oktatási forma közül nagy többségük az iskolai osztályban való tanulást tartja eredményesebbnek, ez a forma nyújt számára mélyebb tudást (92,3%). Talán ennek a véleménynek az is az oka, hogy diákjaink önértékelése alapján harmaduk nem érzi elegendőnek informatikai tudását az új kihívásoknak való megfeleléshez. A megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkező diákok is gyakorta szorulnak segítségre. Főként a szülők támogatására (90,1%) számíthatnak.

tavokt4

Az adatokból jól látszik, hogy a szülői háznak nagy szerepe van abban, hogy a tantermen kívüli oktatás megvalósulhat iskolánkban. Ezúton is köszönjük a családoknak a türelmet és a segítőkészséget! Most is beigazolódott, hogy az oktatás csapatmunka. A szülőknek, diákjainknak és tantestületünk tagjainak is kitartást kívánunk az előttünk álló időszakra!

„A siker egyetlen kulcsa a közös erőfeszítés, a csapatmunka,..”

                                                         (James Ramsey Ullman)

A mezőfalvi iskola vezetősége